0933 329 168

Màng Film hoa văn

Hiển thị 1–12 trong 33 kết quả

Màng phim in chuyển nhiệt hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim hoa văn in chuyển nhiệt của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in chuyển nhiệt hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim hoa văn in chuyển nhiệt của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in chuyển chuyển nhiệt hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim hoa văn in chuyển nhiệt của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.

Màng phim in hoa văn của chúng tôi có chất liệu là màng nhựa PET, đây là loại nhựa thường dùng để in chuyển nhiệt lên tấm nhựa giả vân đá hoa cương, tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, tấm ốp tường nhựa giả đá cẩm thạch, tấm nhựa vân đá PVC. Màng in chuyển nhiệt thông thường được làm từ màng pet, màng nhựa có độ dày từ 0.18-0.3um.